TALLER "DIGITALRESET SECUNDARIA" (Duració 1 hora)

Metodologia basada en la participació i exemples. Comunicació distesa i entretenguda per connectar amb els  joves i fer que arribi el missatge de  la necessitat de fer un “reset” per disfrutar la tecnologia però en control.

Contingut:

– Per que ens fa falta fer un reset digital?
– Necessitat d´educació per poder gestiona
– Nomofòbia.
Gestió de la vida real vs vida digital.
– Gestió del temps, exercicis pràctic de gestió de les nostres hores.
– Filtrar el que consumim digitalment i  el que penjam digitalment.
– Vida social i virtual (xarxes). Perills, FOMO.
– Perills de no protegir la nostra privacitat i identitat digital.
– Problemes de salut mental derivats de l´addicció a la tecnologia: ús intensiu de xarxes, jocs, multitasking, ciberbulling, apostes on-line, pornografia…
– Plan de acció i normes bàsiques per gestionar be la nostra vida digital.

TALLER "DIGITALRESET ADULTS" (Duració 2h)

Metodologia dinàmica i pràctica per, de forma participativa i amb exemples de la nostra  vida digital, comprendre  que hem de  gestionar la tecnologia de forma correcta para treure profit d´ella, i decidint sempre nosaltres el moment de connexió i desconnexió.

Contingut:

– Necessitam fer un reset digital, basat en l´educació i conscienciació de com fer un bon ús digital.
– La tecnologia part de nostra vida. Realitat actual.
– Piràmide de la vida digital. Nivells i importància de cada nivell.
– Nomofòbia. Adicció generalizada. Test Nomofòbia.
– Auto-Control de nostra vida digital. (gestió del temps, filtrar digitalment, vida social digital-xarxes).
– Interessos, poder i control on-line en la societat actual.
– Grans protagonistes mundials en el negoci digital.
– Perills del mal ús digital. Conseqüències.
– Informació: única arma per autoprotegir-mos de la manipulació i de l´addicció.
– Consells i  normes bàsiques per fer un bon ús tecnològic i evitar riscos.

Darreres notícies

Menú