LA TECNOLOGIA ES BONA

La tecnologia és bona i imprescindible en el nostre dia dia actual. Les pantalles estan presents en molts del processos diaris de la nostra vida, ens ajuden i agilitzen moltes gestions.
El problema ve perque moltes vegades no es fa un bon ús d´elles, no tenim una relació sana amb les pantalles i es cau amb addicció o mal ús. És per això que a Digitalreset insistim que precisam una educació bàsica per tenir el control i en tot moment poder decidir quan connectar i quan desconnectar.

Ens ajudes a compartir?
Menú