LA ADDICIÓ AL VIDEOJOCS

La addició al s videojoc no para de creixer.

La OMS ho ha calificat com un transtorn per la salut.

Es pot identificar facilment quan es te addició patologica :

Deixar de banda les relacions social personals ( familiars, amistats…)

Robar hores de dormir per jugar

No ser capaç de autolimitarse el temps de joc.

Ens ajudes a compartir?
Menú