GESTIÓ DEL TEMPS DIGITAL

Gestionam be el temps que dedicam a les pantalles?
Mòbil, tablet, portàtil, plataformes streaming….Quantes hores i dediques cada dia ? No hi ha temps per tot. Dormim 8 hores, obligacions laborals o estudi 8 hores, menjar, higiene, feines casa,desplaçaments, esport, aficions,relacions personals, relax, cultura……

D´on llevam tantes tantes hores per les pantalles?


Vos deix unes frases per reflexionar:


“Si estimes la vida no pots perdre el temps.
La vida està feta de temps “ Bruce Lee


“Un minut perdut no es recupera…. Com malgastam tantes hores?” Mahatma Gandhi


“Si encara perds hores del teu temps és que encara
no saps el que realment val la vida. Charles Darwin

Ens ajudes a compartir?
Menú